سیاست های امنیت اطلاعات چیست؟

سیاست های امنیت اطلاعات چیست؟

یکشنبه 30 دي 1397 ساعت 20:1

سیاست امنیت اطلاعات ( Information Security Policy ) مجموعه ای از سیاست های صادر شده توسط یک سازمان است تا اطمینان حاصل شود که تمام کاربران فناوری اطلاعات و رویه های موجود در حوزه‌ های مختلف سازمان، کنترل های امنیتی برای حفاظت از شبکه و دارایی ها را در برابر حملات داخلی و خارجی را رعایت می کنند.