تکنیک‌های جدید نرم‌افزارهای مخرب در رویارویی با سیستم‌های تحلیل خودکار تهدیدات(ATAS)

تکنیک‌های جدید نرم‌افزارهای مخرب در رویارویی با سیستم‌های تحلیل خودکار تهدیدات(ATAS)

دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 20:28

سیستم‌های خودکار بررسی تهدیدات (Sandboxes)، از روش‌های متعددی برای کشف و تشخیص بدافزارها استفاده می‌کنند. امروزه، بدافزارها از تکنیک‌های هوشمندانه‌ای برای دور زدن این سیستم‌ها استفاده می‌کنند، در این مقاله، به بیان 2 الی 3 مورد از این تکنیک‌ها پرداخته شده است.